niet meer Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Willem-Alexander: ‘Arbeidsmarkt niet meer van deze tijd’

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en internationalisering voldoet onze arbeidsmarkt niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. Dat zei Koning Willem-Alexander zojuist in zijn eerste Troonrede als staatshoofd. De toespraak is geschreven door premier Rutte en zijn ministersploeg.

Meer lezen
Bedrijven tevreden over kabinetsplannen

Werkgevers zijn opgelucht met de tot nu toe uitgelekte kabinetsplannen. Volgens voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW heeft het kabinet goed naar de wensen van het bedrijfsleven geluisterd. Ook MKB-Nederland reageert positief.

Meer lezen
Blauwe envelop Belastingdienst verdwijnt

Vanaf 2016 zal de aanslag voor de inkomstenbelasting eerder vastgesteld worden. In de meeste gevallen zal dit ook de definitieve aanslag zijn. Dit zal voor meer zekerheid zorgen. De blauwe envelop zal vrijwel geheel verdwijnen.

Meer lezen
Bezuinigingen maken zorg kapot

Volgens Robin Linschoten (VVD) heeft de overheveling van de AWBZ naar de gemeenten in 2015, een financieel drama tot gevolg. De oud-politicus is van mening dat het kabinet zich in plaats van de jaarlijkse bezuiniging moet concentreren op een grondige hervorming van de AWBZ.

Meer lezen
Uitstel van belastingbetaling aanvragen

De post ‘belastingen’ is vaak een grote maandelijkse kostenpost. In tijden dat de liquiditeit te wensen over laat kan het lastig zijn de belastingschulden op tijd te betalen. In dat geval biedt de Belastingdienst een aantal mogelijkheden om onder voorwaarden uitstel van betaling aan te vragen.

Meer lezen