loonbelasting Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Belastingplan 2014 en ontslagvergoedingen

Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het belastingplan 2014 ontvouwd. In dit plan is een bijzondere regeling opgenomen voor belastingplichtigen die eerder een ontslagvergoeding hebben ontvangen en destijds ervoor hebben gekozen om belastingheffing uit te stellen en een periodieke uitkering te bedingen.

Meer lezen
Verklaring betalingsgedrag biedt geen zekerheid

De inspecteur kan in sommige gevallen verklaringen inzake betalingsgedrag blijven afgeven, ook al weet de ontvanger dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de uitlener onjuiste belastingaangiften doet. Ook in zo’n geval kan de inlener nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Bij inlening van werknemers kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor de […]

Meer lezen
Nieuw Salarisjaar – Afsluiten 2012 en opstarten 2013

Het nieuwe salarisjaar is alweer begonnen. Het is zaak 2012 netjes af te sluiten en 2013 goed te starten. Een aantal belangrijke punten op een rij. Afsluiten 2012 Eind van de maand januari moeten de laatste aangifte loonheffingen over 2012 zijn ingediend. Zowel voor de maand aangifte als voor de vier weken aangifte geldt een uiterste aangifte […]

Meer lezen
Eindelijk naar één loonbegrip?

De wetgever had al lange tijd het plan om het loonbegrip te uniformeren. Per 1 januari 2013 wordt dan eindelijk de uniformering van het loonbegrip ingevuld. Helaas blijven er verschillende loonbegrippen bestaan.   Op dit moment heeft de werkgever te maken met verschillende loonbegrippen. Om te beginnen loopt hij bij de berekening van het in […]

Meer lezen