loon Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Belastingplan 2014 en ontslagvergoedingen

Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het belastingplan 2014 ontvouwd. In dit plan is een bijzondere regeling opgenomen voor belastingplichtigen die eerder een ontslagvergoeding hebben ontvangen en destijds ervoor hebben gekozen om belastingheffing uit te stellen en een periodieke uitkering te bedingen.

Meer lezen
Personeelskorting op eigen producten

Veel werkgevers geven een korting aan werknemers die producten of diensten van de eigen onderneming afnemen. Zo’n korting kan echter worden aangemerkt als loon waarover de werkgever loonheffingen moet inhouden. Of de personeelskorting daadwerkelijk moet worden belast hangt onder meer af van de regels die de werkgever toepast, namelijk de werkkostenregeling of de ‘oude’ regels […]

Meer lezen
‘Nederlands minimumloon ruim boven fatsoensnorm’

Het Nederlandse minimumloon is ruim voldoende voor een redelijk bestaan. Om in de alledaagse behoeften te kunnen voorzien is 1.120 euro nodig, het zogenaamde ‘fatsoensloon’. Het Nederlandse wettelijk minimumloon ligt 240 euro hoger.

Meer lezen
Let op met vakantiewerkers

Werkgevers die in de zomer vakantiekrachten in dienst hebben, moeten er op letten dat zij het juiste minimumloon betalen.

Meer lezen
Afhandeling bezwaren crisisheffing

Er zijn bij de Belastingdienst  veel bezwaren binnen gekomen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). De Belastingdienst heeft inmiddels overleg gevoerd met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners over de afhandeling van deze bezwaren.

Meer lezen
Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing)

De Belastingdienst heeft veel bezwaren binnengekregen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Over de afhandeling van deze bezwaren heeft de Belastingdienst overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Meer lezen
Let op met oproepkrachten!

Een werkgever zou (opnieuw) stil moeten staat bij de vraag hoe hij flexwerkers zo efficiënt mogelijk kan inzetten. Roept een werkgever een oproepkracht meerder malen per dag op, dan heeft de kracht meerdere malen recht op minimaal drie uur loonbetaling. Ook als dat betekent dat de werkgever over gewerkte uren dubbel moet betalen.

Meer lezen
Ook teruggaaf Zvw bij slechts één werkgever

Rechtbank Breda besliste dat een werknemer te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan terugvragen als de werkgever het anoniementarief heeft toegepast. Voor anonieme werknemers is dit voor de periode tot 2012 goed nieuws. Zij kunnen mogelijk nog geld terugkrijgen. 

Meer lezen
Wat te doen met negatief loon?

Als een werkgever een werknemer per ongeluk te veel loon heeft uitbetaald en hij ontvangt dat terug, is er sprake van negatief loon. Ook bij de terugbetaling van een vergoeding is er sprake van negatief loon. Hoe wordt dit administratief verwerkt? Een van de meest voorkomende situaties waarin een werkgever te maken krijgt met negatief […]

Meer lezen