Meewerkende Kinderen

In beginsel gelden voor alle werknemers dezelfde regels met betrekking tot het inhouden en afdragen van loonheffingen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dit verandert echter als een van de werknemers ‘toevallig’ …