Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Administratiekantoor Kamp BV

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de nieuwe (Europese) wet met betrekking tot gegevensbescherming van kracht gaat, de zogenaamde AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), dit ter vervanging van de huidige Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens).

Voor meer informatie : Website Autoriteit Persoonsgegevens

De huidige wetgeving Wpb beschrijft al een groot deel van de in de nieuwe wet AVG aangegeven zaken, op een paar punten na. De hoofdpunten uit deze betreft de aanlevering en verwerking van persoonsgebonden gegevens, de werkzaamheden die hiermee verricht worden en de richtlijnen die gevolgd moeten worden indien er een data lek plaats vind.

Door deze nieuwe wetgeving zijn wij als dienstverlener verplicht een vernieuwde overeenkomst met u aan te gaan betreffende de diensten die wij voor u verzorgen. Hierin word omschreven welke gegevens wij van u verwerken en op welke wijze dit gebeurd. Ook zijn wij verplicht te vermelden wat wij met deze gegevens voor u doen alsmede welke handelingen er verricht moeten worden.

U ontvangt dan ook binnen korte tijd van ons een overeenkomst AVG waarbij wij gekenmerkt worden als verwerker (de verwerker van persoonsgebonden gegevens) en u als verantwoordelijke (de uitgever van de persoonsgegevens en de beslissingsnemer betreffende de te verrichten werkzaamheden).

Deze dient u goed door te nemen en ondertekend aan ons te retourneren.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze overeenkomst dan kunt u dit per e-mail aan ons vragen, hiervoor hebben wij een nieuw e-mailadres beschikbaar gesteld welke u aantreft in de overeenkomst. U begrijpt dat met een dergelijke impact wij deze vragen helaas telefonisch niet altijd kunnen beantwoorden in verband met de drukte die deze wetgeving met zich mee brengt. Uw e-mail beantwoorden wij nauwkeurig en te allen tijde!

Naast dit gegeven willen wij u wijzen op onze vernieuwde privacyverklaring ten aanzien van deze wetgeving.