Ziekteverzuim nog niet eerder zo laag

In 2013 is het ziekteverzuim van werknemers in Nederland gedaald tot 3,9 procent, het laagste verzuimpercentage sinds 1996, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek begon met het registreren van de verzuimcijfers. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie.

Ziekteverzuim

Dat meldt het CBS. Door de crisis kan het zijn dat mensen zich niet zo snel ziek melden uit angst hun baan te verliezen. Na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002 daalde het ziekteverzuim. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het CBS meldde in 2013 ook al een flinke afname van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen sinds 2002.
Hoe groter, hoe meer verzuim
Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013. Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog.

Verschil is er ook per bedrijfstak. In 2013 was het ziekteverzuim bij de horeca met 2,2 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd, aldus het CBS.

Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag. Bedrijfstakken als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en afvalbedrijven hadden een relatief hoog verzuim. Zij kenmerken zich door veel grote instellingen.