Woningmarktakkoord: huurstijging wordt meevaller - Administratiekantoor Kamp BV

De maatregelen in het woningmarktakkoord zullen voor veel huiseigenaren, huurders en starters op de woningmarkt meevallers zijn. Het kabinet heeft het akkoord vannacht gesloten met D66, SGP en Christenunie.

Het redden van de plannen voor de woningmarkt heeft gisteren de hele avond geduurd. De oppositie vroeg om een minder strenge heffing voor woningcorporaties. Daarnaast kwamen de strengere hypotheekregels aan bod in het overleg.

Maatregelen
De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt van €2 miljard naar €1,75 miljard, zo staat in het akkoord. Nieuwe hypotheken krijgen daarnaast een langere aflossingstermijn; de termijn gaat van 30 jaar naar 35 jaar. Ook komt er een mogelijkheid om niet meer de volledige hypotheek af te lossen, maar slechts 50 procent. Dat heeft wel tot gevolg dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Huurhoogte
De huren stijgen maximaal 6,5 procent in plaats van 9 procent. De huurhoogte komt los te staan van de WOZ-waarde. Punten zullen de huur bepalen. Ook komt er een speciaal fonds voor startersleningen, hier staat €50 miljoen voor gereserveerd. En het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden te transformeren tot woonruimte.