Wijzigingen kindgebonden budget per 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 2013 wordt het kindgebonden budget voor het tweede kind met € 75 per jaar verhoogd. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 krijgen vanaf volgend jaar geen kindgebonden budget meer.

Compensatie lage inkomens

Gezinnen met twee of meer kinderen gaan er maximaal € 75 op vooruit. De kosten van de verhoging bedragen ongeveer € 45 miljoen in 2013. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De wijziging van het kindgebonden budget is onderdeel van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord van april 2012 om de overheidsfinanciën in 2013 op orde te brengen. Om de maatregelen uit dit akkoord voor gezinnen met lage inkomens te compenseren, wordt het kindgebonden budget verhoogd.

Vermogen

Het kindgebonden budget voor ouders met twee kinderen bedraagt vanaf 1 januari 2013 maximaal € 1.553 per jaar. De Tweede Kamer heeft er in oktober 2011 mee ingestemd dat ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 vanaf volgend jaar geen kindgebonden budget meer krijgen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.