Wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

De Tweede Kamer heeft de fiscale plannen van het kabinet voor 2013 met staatssecretaris Weekers vrijdag besproken. Verhogen assurantiebelasting, schrappen vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oude auto’s en het afschaffen van de levensloopregeling kwamen te spraken.

Forensentaks of assurantiebelasting 
Alle woordvoerders, met uitzondering van Koolmees, zijn blij dat de impopulaire forensenbelasting toch niet wordt ingevoerd. Het is wel zonde dat veel tijd en geld is gestoken in iets wat uiteindelijk niet doorgaat, stelt Bashir (SP). Neppérus en Groot (PvdA) vinden het logisch dat in plaats daarvan de assurantiebelasting wordt verhoogd. Maar bepaalde sectoren, zoals de glastuinbouw, worden hierdoor extra hard geraakt, beklemtonen Schouten en Van Vliet.

AOW-gat 
Mensen die al met prepensioen zijn, dreigen een aantal maanden geen inkomen te hebben door de verhoging van de AOW-leeftijd. Neppérus en Groot willen dit oplossen door hun de gelegenheid te geven om een deel van hun pensioen naar voren te halen. Daarvoor krijgen ze steun van Koolmees. Dit is een sigaar uit eigen doos, reageren Bashir en Klein (50PLUS). Ook de doorwerkbonus is een manier om het AOW-gat te overbruggen, maar dit zou volgens Dijkgraaf (SGP) geen openeinderegeling moeten worden.

Levensloop 
Wat moet er gebeuren met de 5,5 miljard die mensen hebben gespaard op levenslooprekeningen, nu deze regeling wordt afgeschaft? Neppérus en Groot willen dat spaarders dit in 2013 kunnen opnemen met een korting op de nog te betalen belasting. Het geld kan goed worden gebruikt voor het wegwerken van een restschuld na de aflossing van een hypotheek, suggereert Neppérus. Bekend was al dat coalitiepartijen VVD en PvdA werknemers en zzp’ers eenmalig de mogelijkheid willen geven hun levenslooptegoed op te nemen, met een belastingkorting.

De staatssecretaris wil echter geen beperkende lijst: men mag het geld ook aan een caravan uitgeven. Bashir stelt dat de overheid zich onbetrouwbaar toont door de levensloopregeling af te schaffen.

Oldtimers 
Het kabinet wil auto’s ouder dan 25 jaar niet langer vrijstellen van motorrijtuigenbelasting. Een verstandige maatregel, vindt Groot, omdat de vrijstelling er nu voor zorgt dat oude, vervuilende auto’s worden ingevoerd. Maar het is volgens hem wel jammer dat dit eigenaars van echt klassieke auto treft. Ook Bashir en Klein betreuren het als hierdoor cultuurhistorisch erfgoed verdwijnt. Voorkom dat met de invoering van een 60 dagenkaart, stelt Van Vliet voor, bedoeld voor klassieke auto’s die slechts sporadisch worden gebruikt.

Anbi’s 
Hoe valt te verklaren dat het aantal algemeen nut beogende instellingen zo sterk stijgt? Deze “wildgroei” duidt volgens Neppérus wellicht op misbruik van de anbi-status om belastingheffing te omzeilen. Schouten wil meer waarborgen voor de transparantie van anbi’s. Daarbij sluit Omtzigt (CDA) zich aan: de staatssecretaris moet beter regelen wat er precies in het anbi-register moet staan. De staatssecretaris wijst erop dat anbi’s verplicht zijn om bepaalde gegevens op hun website te vermelden. In ieder geval moet voorkomen worden dat anbi-bestuurders zichzelf als goed doel gaan beschouwen, betogen Bashir en Klaver.

De plenaire afronding van de behandeling van het Belastingplan is op 15 november.