Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent - Administratiekantoor Kamp BV

De werkloosheid nam in maart toe en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

25- tot 45-jarigen

In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizend werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend.

Seizoengevoelige sectoren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde. Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.

Uitkering

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.

Sociaal Akkoord

Minister Lodewijk Asscher maakt zich het meest zorgen over het tempo waarin de werkloosheid stijgt.
Volgens Asscher laten deze ‘ernstige cijfers’ het belang van het sociaal akkoord zien. Het kabinet wilde aanvankelijk 4,3 miljard bezuinigen in 2014, maar heeft die maatregelen in het overleg met sociale partners in de ijskast gezet. Rutte hoopt dat de economie aantrekt, waardoor ze achterwege kunnen blijven.