Werkkostenregeling: is verklaring gedrag loon?

Is een vergoeding voor de kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die een werknemer van zijn werkgever vraagt onder de werkkostenregeling loon? Het lijkt er op dat de Belastingdienst dit vindt, zegt accountants- en belastingadviesbureau BDO.

Op 30 september is in de Staatscourant een circulaire geplaatst waarin wordt aangegeven hoe het Rijk omspringt met de werkkostenregeling. Er staan volgens BDO een paar wat ‘rare dingen’ in. De overheidsorganen dragen de vrije ruimte aan elkaar over en daarbij zou het gaan om verschillende inhoudingsplichtigen.

Dit is niet in overeenstemming met de huidige werkkostenregeling. In een andere passage van de circulaire wordt aangegeven dat de kosten van een VOG onder de werkkostenregeling loon vormen en in de vrije ruimte moeten/kunnen worden ondergebracht. Welke fiscale autoriteit dit heeft aangegeven, staat niet vermeld. BDO vermoedt dat het de belastingdienst is en zegt de mening niet helemaal te ondersteunen. Het is zeker zo verdedigbaar dat de kosten van een VOG zijn aan te merken als intermediaire kosten, of anderszins geen loon vormen, stelt BDO.