Werkkostenregeling mogelijk aangepast

De werkkostenregeling zal wellicht gaan wijzigen. Of er komen slechts kleine aanpassingen, maar het kan ook zijn dat daarnaast het noodzakelijkheidscriterium alsnog wordt ingevoerd.

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 vervalt de overgangsregeling en geldt alleen nog de werkkostenregeling.  BDO Adviesgroep Loon en Premieheffing schetst in haar Servicebrief de mogelijke aanpassingen in de werkkostenregeling.

Het kan zijn dat de huidige werkkostenregeling met wat kleine aanpassingen per 1 januari wordt gecontinueerd; de wijzigingen zullen vooral dan in de uitvoering liggen. De afrekening van de werkkostenregeling (in geval van overschrijding vrije ruimte) zal bijvoorbeeld mogelijk na afloop van het kalenderjaar pas plaatsvinden. Wellicht nog aangevuld met voorlopige afrekening per kwartaal. En misschien zal de werkkostenregeling per concern in plaats van per inhoudingsplichtige plaatsvinden.

Werkplekcriterium
Ook kan het ook zijn dat het huidige werkplekcriterium wordt verruimd. Nu worden alleen voorzieningen die op de werkplek worden gebruikt op nihil gewaardeerd, maar wellicht worden ook zaken als het parkeren buiten het eigen bedrijfsterrein van de werkgever onbelast.

Herinvoering vrijstelling?
Ook zou herinvoering van specifieke vrijstelling voor producten/diensten uit het eigen bedrijf een optie zijn. Dit ter compensatie van het vervallen van de mogelijkheid onbelast personeelskortingen te geven met de huidige werkkostenregeling.

Noodzakelijkheidscriterium
Naast deze mogelijk aanpassingen is het ook mogelijk dat het noodzakelijkheidscriterium per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van zaken waarvan de werkgever het nodig en noodzakelijk vindt dat zijn werknemers die in hun werk gebruiken, zouden dan ik het geheel buiten het loonbegrip – en dus onbelast – blijven.  Dat zou betekenen dat ook vakliteratuur,  gereedschap, mobiele telefoons onbelast zijn.
Wat loon is en wat niet, is echter lastig te bepalen, zo blijkt uit voorbeelden in de Servicebrief. Verstrekt de werkgever een werknemer een iPad omdat hij meent dat hij die nodig heeft voor zijn werk (zakelijke achtergrond), dan mag het eventuele privévoordeel van deze voorziening buiten beschouwing worden gelaten. Maar het kan ook zijn dat de maandelijkse borrel op kosten van de werkgever wel bijdraagt aan het uitoefenen van de functie, maar toch moet worden gezien als loon omdat de voorziening gericht is op het belonen van de werknemer.

Meer informatie over de werkkostenregeling? Neem gerust contact met ons op!