Werkgevers verwachten 8 procent minder werk - Administratiekantoor Kamp BV

Nederlandse werkgevers zijn bijzonder negatief over de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Ze verwachten in het eerste kwartaal van 2013 8 procent minder werkgelegenheid te kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Manpower onder 750 werkgevers in Nederland.

Vooruitzichten

Bijna 10 procent van deze werkgevers denkt bovendien in het eerste kwartaal minder mensen in dienst te hebben. Meer dan 80 procent verwacht geen veranderingen in het personeelsbestand, slechts 2 procent verwacht een toename. In het eerste kwartaal van 2012 dachten werkgevers juist nog 3 procent meer werkgelegenheid dan eerst te kunnen bieden.

Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland is momenteel sinds 2005 niet eerder zo hoog geweest. Deze steeg in oktober naar 6,8 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname van vrouwen

Uit de Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt onder meer dat vrouwen zich staande hebben weten te houden op de arbeidsmarkt; hun arbeidsdeelname is in de crisis gelijk gebleven. De stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen is weliswaar tot stilstand gekomen op 64 procent, maar bij mannen liep de arbeidsdeelname terug van 82 procent in 2008 tot 80 procent in 2011.

Economische zelfstandigheid

Van de vrouwen van 20-64 jaar is 52% economisch zelfstandig:  ze verdienen met werken minimaal een inkomen op bijstandsniveau. Sinds 2008 is het aandeel economische zelfstandige vrouwen gelijk gebleven, terwijl dat bij mannen is gedaald van 76% naar 74%. 
Het verschil tussen mannen en vrouwen is mede te verklaren door het hoge deeltijdpercentage onder vrouwen.

Driekwart van de werkende vrouwen  met een baan van minstens één uur per week werkt in  deeltijd. Vrouwen werkten in 2011 gemiddeld 26,4 uur per week, even veel als in 2006. Bij mannen was dat 38,2 uur.