Werkgevers krijgen deel premie Aof terug - Administratiekantoor Kamp BV

Werkgevers krijgen in het kader van een voorgenomen lastenverlichting over 2013 een gedeeltelijke teruggave van de basispremie Aof, ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen.
De teruggave blijkt uit een nota van wijziging die is ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014.

Het gaat om een eenmalige teruggave van 28,82 procent van het premiebedrag dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard.

De teruggaaf wordt door de Belastingdienst in een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld en wordt uiterlijk 31 januari 2014 door de ontvanger aan de werkgevers uitbetaald.