Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? - Administratiekantoor Kamp BV

Afkoop van wettelijke vakantiedagen is niet toegestaan, maar afkoop van ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ wel. Wat zijn nu precies bovenwettelijke vakantiedagen?

 

Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vier weken vakantie per jaar. Wie vijf dagen per week werkt heeft dus recht op ten minste (4 x 5 =) 20 vakantiedagen. Wie in deeltijd werkt heeft naar rato recht op vakantiedagen. Een werknemer die bijvoorbeeld drie dagen per week werkt heeft recht op 3/5 x 20 = 12 wettelijke vakantiedagen.
Bij de meeste werkgevers hebben werknemers recht op meer dan 20 vakantiedagen. Gebruikelijk is vaak dat er tussen de 23 en 25 vakantiedagen zijn. Dit wordt dan bijvoorbeeld in de cao vastgelegd. Alle dagen die een werknemer extra, dus bovenop de wettelijke 20 dagen krijgt, zijn de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen mogen inderdaad nooit worden afgekocht. Dat is alleen toegestaan bij de bovenwettelijke vakantiedagen.