Wat te doen met werkende 65-plusser? - Administratiekantoor Kamp BV

Een werkneemster bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Ze wil graag door blijven werken en daar staan wij welwillend tegenover. Wat zijn de administratieve gevolgen als wij haar in dienst houden?

De overheid is actief bezig bedrijven aan te sporen oudere werknemers in dienst te houden. Naast het feit dat het dankzij financiële voordelen aantrekkelijk kan zijn oudere werknemers in dienst te houden, hebben ze ook enorm veel ervaring. De pensioenleeftijd loopt op, dus kunnen oudere werknemers bij u in dienst blijven. Het is handig goed in beeld te hebben wat de gevolgen daarvan zijn.

Overeenkomsten   Er zijn enkele financiële verplichtingen die doorlopen als uw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als een 65-pluswerknemer ziek raakt, bent u net als bij andere werknemers verplicht het loon door te betalen. Hiernaast blijft het verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de 65-pluswerknemer gelden. Afhankelijk van de pensioenregeling van uw werknemer bent u verplicht om de premie voor aanvullend pensioen te betalen.
Veranderingen In tegenstelling tot werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt zijn 65-plussers niet meer verzekerd voor werknemersverzekeringen die inkomensverlies beogen te compenseren. Het gevolg hiervan is dat u vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt geen premies voor de werknemersverzekeringen meer hoeft te betalen. Het gaat om de premies voor de Werkloosheidwet (4,2% van het premieloon van de werknemer) en voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (5,7% van het premieloon van de werknemer). Eventuele premiebetalingen voor het sectorfonds kunnen ook achterwege worden gelaten