Voorlopige aanslag 2014 aanvragen en wijzigen

De Belastingdienst heeft informatie over de voorlopige aanslag 2014 op haar website gezet.

Aanvragen en wijzigen

De Belastingdienst heeft zet half november het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ voor particulieren op haar site.

Werkbonus staat niet in het programma

De werkbonus is vanaf 1 januari 2014 een loonheffingskorting. Dit betekent dat uw werkgever rekening houdt met deze heffingskorting wanneer hij de loonheffing inhoudt op uw loon. Net zoals hij dat doet met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U kunt de werkbonus niet zelf aanvragen. Daarom staat in het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ geen vraag over de werkbonus.

Let op wijzigingen

De Belastingdienst waarschuwt dat haar programma nog niet de definitieve besluiten over de laatste fiscale wijzigingen uit het herfstakkoord bevat. Deze zijn dan ook niet opgenomen in het programma. Voor 2014 kunnen de volgende fiscale wijzigingen invloed hebben op uw voorlopige aanslag 2014:

  • het afbouwen van de algemene heffingskorting
  • de werkbonus staat niet in het programma
  • andere fiscale wijzigingen

Afbouwen algemene heffingskorting

Hebt u geen of een laag inkomen? En krijgt u de algemene heffingskorting uitbetaald? Dan is deze wijziging voor u van belang. De algemene heffingskorting wordt jaarlijks afgebouwd. Tot en met 2013 was de hoogte van de afbouw afhankelijk van:

  • uw leeftijd
  • het hebben van een kind jonger dan 6 jaar

Vanaf 2014 krijgt u de heffingskorting alleen nog maar voor 100% uitbetaald als u bent geboren vóór 1 januari 1963. In alle andere situaties krijgt u de algemene heffingskorting voor 60% uitbetaald.

Deadlines

Om te voorkomen dat onnodig belastingrente moet worden betaald, is het derhalve van belang dat tijdig een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Dit geldt voor aanslagen 2014, maar ook nog voor voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2013. Indien de verwachting is dat uit de aangifte 2013 een (fors) te betalen bedrag volgt, is het verstandig deze aangifte vóór 1 april 2014 in te dienen. Indien het (om welke reden dan ook) niet lukt om voor deze datum aangifte te doen, is het raadzaam om uiterlijk vóór 1 mei 2014 de Belastingdienst te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag.