Voordeligste manier voor verstrekking kerstpakket?

‘Het lijkt ons een goed idee het personeel een mooi geschenk te geven voor de feestdagen. Met welke fiscale gevolgen moeten wij bij het verstrekken van een kerstpakket vooral rekening houden?’

Bij het verstrekken van een geschenk in natura (zoals een kerstpakket) krijgen werknemers te maken met de overgangsregeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen of de werkkostenregeling. Welke bepaling voor de werkgever van toepassing is hangt af van het regime dat de werkgever toepast.

Oude regeling
De geschenkenregeling is van toepassing als de werkgever nog steeds van de overgangsregeling voor vrije verstrekkingen en vergoedingen gebruikmaakt. Op basis van deze regeling kan de werkgever bij het verstrekken van een kerstpakket het lage 20%-eindheffingstarief toepassen.
Let echter op, dit mag alleen eenmalig en de economische waarde van het kerstpakket (inclusief btw) mag niet meer dan € 70 bedragen. Het gebruteerde tabeltarief is van toepassing als de waarde van de verstrekking toch boven de grens van € 70 uitkomt. Dat tarief kan oplopen tot 108,3% voor zover de waarde in het economisch verkeer maximaal € 136 per verstrekking is en op jaarbasis niet boven € 272 uitkomt. Bovendien kan de werkgever tot een bedrag van € 200 gebruikmaken van eindheffing voor bovenmatige verstrekkingen.

Werkkostenregeling
Geschenken in natura zijn onder de werkkostenregeling loon van de werknemer. Als gebruik wordt gemaakt van de werkkostenregeling kan de werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. De werkgever kan de waarde van het kerstpakket dan als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Komt de werkgever boven de vrije ruimte uit, dan moet hierover loonbelasting worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%.