Volgend jaar zes miljard euro bezuinigen - Administratiekantoor Kamp BV

Volgend jaar zal de coalitie zes miljard euro bezuinigen. PvdA-leider Diederik Samson en VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zeiden dat donderdag. Bij de nieuwe bezuinigingen richt het kabinet zich op de ramingen van de Europese Commissie.

Regeerakkoord

De PvdA en VVD zullen zich aan het regeerakkoord houden. Daarin wordt verwezen naar de Europese begrotingsregels. Die regels worden door eurocommissaris Ollie Rehn uitgelegd. Nederland heeft van Rehn de opdracht gekregen om zes miljard euro te bezuinigen.

Nieuwe ramingen

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is van mening dat de Europese ramingen een ‘nieuwe werkelijkheid’ vormen naast de ramingen van het Centraal Planbureau. De Europese Commissie komt in november met nieuwe ramingen. Dan zal tevens beslist worden of Nederland meer tijd krijgt om het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen. Het bezuinigingsbedrag kan echter stijgen volgens Zijlstra, indien de Europese Commissie van mening is dat Nederland onvoldoende gedaan heeft om zijn financiën te herstellen. Ook moeten er structurele maatregelen genomen worden bij de bezuinigingen.

Verwarring

Rehn zorgde voor verwarring twee weken geleden. Rehn gaf namelijk aan dat de norm voor Nederland 2,8 procent is in plaats van 3 procent. Woensdag nam Rehn echter zijn woorden terug. Rehn is namelijk van mening dat als de Nederlandse economie zich zo slecht blijft ontwikkelen, het begrotingstekort ook in 2014 niet onder de 3 hoeft procent te komen. Volgens hem is het voldoende om het tekort met een procent van het bruto binnenlands product terug te brengen, namelijk zes miljard euro.

Drie procent

Een tekort van maximaal drie procent is het doel van het kabinet. Over de bezuinigingen zal in augustus definitief worden besloten. Het kabinet heeft altijd aangegeven af te gaan op ramingen van het Centraal Planbureau. Vrijdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe cijfers. Deze cijfers zijn volgens Zijlstra een tussenstand. Het definitieve besluit wordt alsnog in augustus genomen.

Eerdere bezuinigingsmaatregelen

De bezuinigingsmaatregelen van 3,3 miljard waarover VVD en PvdA het in het voorjaar met elkaar eens werden, maar die door het sociaal akkoord tijdelijk uit het zicht is, kunnen volgens Zijlstra alsnog blijven bestaan. Naast deze 3,3 miljard moet er dus nog ongeveer 3 miljard bezuinigd te worden om het totale bezuinigingsbedrag van zes miljard te bereiken.

De Nederlandsche Bank

Volgens de DNB lukt het Nederland niet om het begrotingstekort onder de drie procent te krijgen. Dit is anders indien er zes tot acht procent extra wordt bezuinigd. Daarnaast schreven economen van de Rabobank woensdag in een kwartaalbericht dat extra bezuinigingen tot gevolg hebben dat de Nederlandse economie in 2014 ook niet groeit.