Verleggingsregeling - Administratiekantoor Kamp BV

Als u btw in rekening brengt over uw omzet, betaalt u die aan ons. In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u diensten of goederen levert. U ‘verlegt’ de btw dan naar deze ondernemer. Dit is de verleggingsregeling.

Hoe werkt de verleggingsregeling?

 

Verlegt u de btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘btw verlegd’. Daarnaast vermeldt u op de factuur het btw-nummer van de ondernemer naar wie u de btw verlegt. In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u de btw hebt verlegd. Is btw naar u verlegd? Dan vult u de vergoeding die u betaald heeft en de naar u verlegde btw in.

 

Zakendoen met het buitenland

 

Als u zakendoet met buitenlandse ondernemers, kan de verleggingsregeling gelden. Btw is dan naar u verlegd of u verlegt btw naar de buitenlandse ondernemer. Meer hierover leest u bij Verlegging bij zakendoen met het buitenland.

 

Kleineondernemersregeling

 

Hebt u tegelijkertijd te maken met de kleineondernemersregeling en de verleggingsregeling? Dan heeft dit gevolgen voor de berekening van uw belastingvermindering vanwege de kleineondernemersregeling. Kijk hier voor een rekenvoorbeeld.