Vakantiedagen afkopen wordt niet gunstiger - Administratiekantoor Kamp BV

Het kabinet is niet van plan het fiscaal aantrekkelijker te maken om bovenwettelijke vakantiedagen af te kopen. Dat zou leiden tot een ongelijke behandeling van werknemers, vindt minister Asscher, omdat niet iedereen over extra dagen beschikt.

Volgens Asscher zijn ook de gevolgen voor de schatkist onduidelijk als vakantiedagen tegen een lager tarief kunnen worden afgekocht.

Lees ook: Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Dat heeft de minister donderdag laten weten op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Ed Groot en Mari√ętte Hamer (beiden PvdA). Zij reageerden op een bericht dat Nederlandse ondernemingen in totaal voor 16 miljard euro aan niet-opgenomen vakantieverlof op de balans hebben staan. Wanneer dat geld vrijkomt, zou dat de economie kunnen stimuleren, opperen ze. Asscher erkent dat, maar volgens hem is het niet zeker of bedrijven op dit moment er voor voelen om vakantiedagen in geld uit te keren. Bovendien zou het geld ook gebruikt kunnen worden om te sparen in plaats van het te besteden.