Tweede Kamer akoord met Belastingplan 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Het Belastingplan 2013 is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Op enkele punten wordt het plan aangepast wegens aangenomen amendementen en moties.

Akkoord

Naast het Belastingplan 2013 heeft de Tweede Kamer ook ingestemd met de Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. Het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer was al eerder geschrapt

Wijzigingen

  • De werkbonus vervalt per 1 januari 2020 (Amendement Dijkgraaf);
  • Overgangsrecht voor de levensloopregeling nader aangepast (Amendement Dijkgraaf c.s);
  • Bij het schrappen van de MRB-vrijstelling voor oldtimers per 2014 komt een vrijstelling voor hobbymatig gebruik (Motie Bashir);
  • Er komt een onderzoek of arbeidsmigranten met auto’s met buitenlandse kentekens motorrijtuigenbelasting kunnen betalen (Motie van Vliet);
  • Er moet een oplossing voor bezittters van oude auto’s en motorfietsen die gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door het schrappen van de MRB-vrijstelling komen in het Belastingplan 2014 (Motie Koolmees);
  • Tijdens de G20 hebben Engeland en Duitsland aangegeven belastingontwijking te willen gaan aanpakken. Nederland moet zich bij deze landen aansluiten (Motie Klaver).


Ook het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2013 door de Tweede Kamer aangenomen met de amendementen: