Tijdelijke btw-verlaging verbouwingen - Administratiekantoor Kamp BV

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen wordt verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014.

Uitwerking

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het woningmarktakkoord en deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief, meldt de Belastingdienst.

Het beleidsbesluit gebaseerd op de tijdelijke btw-verlaging die gold tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011.

Meer informatie volgt

Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel.