Terugbetaling ZVW bijage over 2012 - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst betaalt in juli 2013 de in 2012 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) terug.

Twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor teruggaaf

  • De teruggaaf geldt voor werknemers en/of uitkeringsgerechtigden die in 2012 tegelijkertijd inkomsten hadden bij meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie.
  • De teruggaaf geldt voor werknemers van wie de inkomsten bij hun werkgevers of uitkeringsinstanties in dat jaar in totaal hoger waren dan € 50.064.

Belanghebbenden, die volgens de gegevens van de Belastingdienst aan deze voorwaarden voldoen, krijgen bericht van de Belastingdienst over de teruggaaf.
Teruggaaf rechtstreeks Mensen die een AOW-uitkering, (pre)pensioen, VUT of lijfrenten ontvangen, hebben van hun werkgevers of uitkeringsinstanties geen verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op het loon of uitkering. In dat geval betaalt de Belastingdienst de teruggaaf rechtstreeks aan deze mensen uit.
Teruggaaf via werkgevers of uitkeringsinstanties Van werknemers en/of uitkeringsgerechtigden die van hun werkgevers of uitkeringsinstanties een verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op hun loon of uitkering, betaalt de Belastingdienst de teruggaaf aan de werkgevers of uitkeringsinstanties. Zij verwerken deze teruggaaf zodat de belanghebbende (een deel van) de teruggaaf ontvangt.
Geen bericht over de teruggaaf? Mensen die denken dat zij in 2012 te veel bijdrage Zvw hebben betaald, maar die geen brief ontvangen over een teruggaaf van de Belastingdienst kunnen contyroleren of zij in aanmerking komen voor een teruggaaf met het hulpmiddel Teruggaaf bijdrage Zvw.