Tegemoetkoming particuliere pensioen-BV's - Administratiekantoor Kamp BV

In het Belastingplan 2013 zal een voorstel worden opgenomen waardoor in bepaalde gevallen op de pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën geantwoord op vragen van de VVD-Kamerleden Neppérus en Lodders.

Onderdekking

De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam.

Op dit moment is het niet toegestaan om zonder directe fiscale gevolgen een in eigen beheer opgebouwd pensioen prijs te geven, behalve in situaties van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Zo’n fiscaal verbod op prijsgeven is niet aan de orde bij een regulier pensioenfonds als pensioenaanspraken worden afgestempeld.