Systemen Belastingdienst werken goed - Administratiekantoor Kamp BV

De afgelopen week heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. Alle systemen werken goed en u kunt weer alles doen. Ook het besluit van OPTA om de registratie van DigiNotar te beëindigen, heeft geen gevolgen voor de Belastingdienst. U leest hier de actuele stand van zaken.

Particulieren

Als u als particulier aangifte doet, een toeslag aanvraagt of een andere transactie wilt doen, is dat weer mogelijk zoals altijd. Ook kunt u weer van alle DigiD-mogelijkheden gebruik maken.

Douane

Bij de Douane doen zich geen DigiNotarproblemen voor. Er wordt gebruik gemaakt van een andere technologie.

Ondernemers en intermediairs

De meeste ondernemers en hun intermediairs maken gebruik van het zogenoemde BAPI-kanaal. Dit kanaal maakt gebruik van certificaten die in het verleden door DigiNotar op maat gemaakt zijn voor de Belastingdienst. Het vervangen van deze certificaten zal enige tijd in beslag nemen. In overleg met de betrokken partijen – softwareleveranciers, fiscale intermediairs, VNO-NCW en de Belastingdienst – is vastgesteld dat de continuïteit van het netwerk geborgd is.

De OPTA heeft vandaag gepubliceerd de registratie van DigiNotar te beëindigen. Dit houdt in dat DigiNotar zijn uitgegeven gekwalificeerde certificaten moet intrekken en geen nieuwe gekwalificeerde certificaten meer mag uitgeven. Dit bericht heeft geen betrekking op de BAPI-certificaten van DigiNotar. De continuïteit van het BAPI-kanaal blijft dus onverkort geborgd.

Aangifte doen via het beveiligde gedeelte van de website voor ondernemers is niet geraakt door de DigiNotar-problematiek.

Het beveiligingscertificaat voor het kanaal voor de grote berichten, dat onder meer gebruikt wordt voor grote loonaangiftestromen, is inmiddels vervangen.

Dit betekent dat u al uw transacties met de Belastingdienst zoals altijd kunt doen.