Subsidieberekeningen nieuw personeel - Administratiekantoor Kamp BV

Onlangs is de online subsidiecalculator vernieuwd. Daarmee krijgen werkgevers nog meer inzicht in alle mogelijke financiële voordelen die er zijn bij het aannemen van bepaalde groepen nieuwe medewerkers.

Subsidieberekeningen

Op subsidiecalculator.nl worden regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker of recent in dienst getreden werknemer gepresenteerd. Denk aan de mobiliteitsbonus, proefplaatsing of afdrachtvermindering. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator enige achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de acties die de werkgever moet ondernemen. Ook biedt de calculator inzicht in welke subsidies of regelingen voor uitzendkrachten van toepassing zijn. De calculator is een initiatief van het WerkgeversServicepunt. Dit is een samenwerking van UWV, gemeenten, socialewerkplaatsbedrijven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, uitzendorganisaties en andere partijen.