Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe  gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en  waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht.

Stamrechtvrijstelling : Uitkering

Vanaf 1 januari 2014 kunnen stamrechtaanspraken ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen.

Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties  volledig in 1 keer uitgekeerd worden onder inhouding van loonheffingen  over 80% van de  aanspraak:

  • De uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld  een ontslaguitkering) is vóór 15 november 2013 overgemaakt naar de  rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
  • De werkgever treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook heeft  de werkgever zich verplicht vóór 15 november 2013 het stamrecht te  verzekeren.

Begin december zal de tweede uitgave van de ”Nieuwsbrief loonheffingen 2014” van de Belastingdienst verschijnen. Daarin zal meer informatie gegeven worden over het vervallen van de stamrechtvrijstelling en de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering.

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel met de wijzigingen akkoord gaan.

Wilt u meer informatie over het stamrecht, neem contact op met 1 van onze medewerkers.