Sneller zekerheid over aanslag fiscus - Administratiekantoor Kamp BV

Belastingplichtigen krijgen veel sneller zekerheid over de definitieve aanslag van de Belastingdienst op hun aangifte inkomstenbelasting. Nu kan de fiscus nog 3 jaar de tijd nemen voor een definitieve aanslag, maar die termijn wordt verkort tot 15 maanden. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten.

Sneller zekerheid over aanslag fiscus

Een navordering voor goedwillende belastingplichtigen moet binnen 3 jaar zijn afgerond, waar een termijn van 5 jaar gold. Voor mensen die moedwillig sjoemelen met hun aangifte, wordt de termijn van een navordering juist verlengd, naar 12 jaar.

De Belastingdienst maakt het mensen ook makkelijker om de eigen aangifte te herzien. Dit kan in het wetsvoorstel tot 18 maanden nadat de fiscus de oorspronkelijke aangifte heeft ontvangen.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies en daarna naar de Tweede Kamer.