Rijksoverheid heeft boekhouding niet op orde - Administratiekantoor Kamp BV

Interne accountants hebben moeten constateren dat de boekhouding bij de  rijksoverheid een warboel is. Vorig jaar zou een bedrag van 472 miljoen  euro niet volgens de regels zijn uitbetaald aan instellingen, bedrijven  en particulieren. Van 2 miljard is onduidelijk of het juist is  uitgegeven. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad op basis  van ruim twintig rapportages.

Onrechtmatige uitgave Accountants zijn het afgelopen jaar op de ene na de andere ‘onrechtmatige uitgave’ gestuit. Dit kan het gevolg zijn van het ontbreken van een simpele paragraaf, maar ook omdat overheidsgeld niet goed is besteed. Het gaat om maar liefst 91 miljoen euro aan ‘fouten’ bij subsidieverstrekking door het ministerie van OCW.
Onvoldoende zekerheid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kampt met de grootste ‘onzekerheid’. Hier zijn twijfels over de rechtmatigheid van 1,1 miljard aan uitkeringen aan gemeenten. Het ministerie van Financiën geeft toe dat over de 472 miljoen uit de ADR-rapporten ‘onvoldoende zekerheid bestaat over de rechtmatige besteding’. ‘Maar het geschetste beeld, waarbij de indruk wordt gewekt dat de bedrijfsvoering van het rijk niet op orde is, herkennen wij niet’, aldus een voorlichter.