Rente op heffingsrente door Belastingdienst - Administratiekantoor Kamp BV

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Gelderland omtrent het betalen van rente op heffingsrente, heeft de fiscus sprongcassatie aangevraagd bij de Hoge Raad.

Uitspraak

Vorige maand deed de rechtbank in Gelderland een oordeel over de heffingsrente die door de Belastingdienst betaald moet indien er sprake is van te veel betaalde belasting. Het oordeel was dat de Belastingdienst duizenden euro’s rente over te laat betaalde heffingsrente moest betalen.

Hoge Raad

Omdat de fiscus snel duidelijkheid wil hebben over de heffingsrente die hij moet betalen, is er sprongcassatie aangevraagd. Hierbij wordt het normale beroep overgeslagen.

Voor wie van belang?

De zaak is vooral belangrijk voor particulieren en ondernemingen die in de jaren vóór 2011 te veel belasting betaald hebben. In de jaren vóór 2011 kreeg namelijk niet iedereen de heffingsrente vergoed. Nadat de Hoge Raad in 2011 oordeelde dat de heffingsrente aan iedereen betaald moest worden, keerde de fiscus de rente alsnog uit. Sommige mensen en bedrijven hebben echter lang op de uitkering van de heffingsrente moeten wachten. Daarom was de rechtbank van oordeel dat wettelijke rente betaald moest worden over het bedrag aan heffingsrente.

EY is van mening dat deze zaak voor duizenden tot tienduizenden belastingbetalers van belang is.