Rekenregels per 1 januari 2014

In de nieuwe rekenregels voor 2014 zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Rekenregels

De uitkeringsniveaus en de normen in de toeslagenwet zullen door een aanpassing in het netto minimumloon eveneens wijzigen. In de regels zijn daarom ook de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 weergegeven.

 

Hier vind u meer informatie over de nieuwe rekenregels

rekenregels