PwC visie toekomst belastingstelsel - Administratiekantoor Kamp BV

PwC stelt maatregelen om het Nederlandse belastingstelsel te vereenvoudigen en het fiscaal vestigingsklimaat te verbeteren voor. ‘Terug naar de eenvoud, ruimte voor ondernemerschap’, onder die noemer heeft PwC haar visie op het Nederlandse belastingstelsel van de toekomst neergelegd bij de informateurs.

Speerpunt van het nieuwe kabinet

“Het moet een speerpunt van het nieuwe kabinet zijn om ons belastingstelsel te vereenvoudigen, zodat ruimte ontstaat voor het gericht stimuleren van ondernemerschap, het verbeteren van onze concurrentiepositie en de verduurzaming van ons fiscaal stelsel”, stelt Sytso Boonstra, voorzitter van PwC’s belastingadviespraktijk. De fiscale concurrentiepositie van Nederland staat al geruime tijd onder druk. Uit PwC’s jaarlijkse Paying Taxes onderzoek blijkt dat Nederland tot de middenmoot behoort qua fiscale concurrentiepositie. Bovendien maken landen als Finland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk sneller stappen in het versterken van hun fiscaal vestigingsklimaat.

Ondernemerschap

PwC is van mening dat de fiscale faciliteiten voor ondernemers vereenvoudigd moeten worden en meer toegespitst op ondernemerschap. Ondernemers onderscheiden zich door risico’s te nemen, te investeren en werknemers in dienst te nemen. Daarom pleit de adviesorganisatie voor de introductie van een aparte winstbox in box 1 met een lager tarief voor inkomsten uit onderneming; het faciliteren van het direct ten laste van de winst brengen van investeringen; en het fiscaal belonen van bedrijven voor het creëren van werkgelegenheid. Door deze keuzes kunnen fiscale faciliteiten zoals de MKB-winstaftrek, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de FOR worden afgeschaft of aanzienlijk beperkt.

Complexiteit zit hervorming in de weg

“Een aantal fiscale keuzes uit het verleden heeft ons huidige belastingsysteem voor burgers en bedrijven niet simpeler, maar juist ingewikkelder gemaakt”, aldus Boonstra “Bovendien hindert deze complexiteit noodzakelijk hervormingen”. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe, toekomstbestendige pensioenregelingen. PwC pleit voor fiscale wetgeving die nieuwe pensioencontracten mogelijk maken, die mee-ademen met beleggingsresultaten en levensverwachting. Hetzelfde geldt voor de huidige loonheffingen. Deze vormen een belangrijke administratieve en financiële last voor werkgevers. Kies voor verdere vereenvoudiging van de loonheffingen door een versnelde uitvoering van de contouren geschetst in de ‘Verkenning loonsomheffing’.

Solide, langjarig beleid

“Het bedrijfsleven heeft primair behoefte aan een langjarig, solide fiscaal beleid gekenmerkt door eenvoud. Wij hopen dat het nieuwe kabinet in de nabije toekomst – net als bij het verhogen van de pensioenleeftijd – duidelijke fiscale keuzes durft te maken die ons belastingstelsel vereenvoudigen en het ondernemingsklimaat en de economie in Nederland verstevigen”, besluit Boonstra.