Pensioenfonds ZZPérs, APG stelt op...

Pensioenuitvoerder APG richt het eerste collectieve pensioenfonds voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) op.

Pensioenfonds

De organisaties verwachten binnenkort de intentieverklaring met APG over het nieuwe fonds te kunnen ondertekenen. Dat maakten de samenwerkende belangenorganisaties voor zzp’ers donderdag bekend.

APG

Langdurige arbeidsongeschiktheid
Ondernemers kunnen vervolgens naar eigen inzicht bedragen in het fonds inleggen en op een zelf gekozen moment tussen hun 60e en 70e jaar kiezen voor een uitkering gedurende 10, 15 of 20 jaar. Ook kan het opgebouwde vermogen bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken.
De betrokken organisaties en APG werken de nadere details de komende tijd verder uit. Het fonds gaat naar verwachting op 1 januari volgend jaar van start.

Flexibele pensioenregeling
Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) gaf aan dat er hiermee een flexibele pensioenregeling beschikbaar komt voor circa 800.000 zzp’ers. ‘Daarvan heeft slechts een kwart iets voor het pensioen geregeld’, aldus directeur Louise Beduwé. ‘We gaan er daarom vanuit dat we met dit fonds kunnen voorzien in een behoefte en hopen dat een zo groot mogelijke groep zal deelnemen.’

Het fonds biedt deelnemers onder meer fiscale voordelen die niet te behalen zijn als er zelfstandig wordt gespaard voor het pensioen. Het opgebouwde vermogen wordt bovendien beschermd als de betrokken ondernemer in de bijstand terechtkomt.

Wilt u meer informatie wat dit voor u kan gaan betekenen, neem eens contact op met 1 van onze medewerkers!