Pensioenakkoord nabij: opbouw 1,875 procent

Naar verwachting sluiten het Kabinet en coalitiefracties dinsdag een pensioenakkoord met D66, ChristenUnie en SGP. De jaarlijkse pensioenopbouw zal straks uitkomen op 1,875 procent van het inkomen.

Pensioenakkoord

Daarmee zijn extra kosten gemoeid die oplopen naar zo’n 600 miljoen euro. Om dat gat te dekken zal waarschijnlijk worden gesneden in de subsidies om werklozen aan de slag te helpen en worden pensioenfondsen btw-plichtig.

Er is een kans dat ook de aanschafbelasting op auto’s omhoog gaat, maar de VVD heeft grote moeite met dat plan. Daarom wordt er nog gekeken naar alternatieven in de belastingsfeer.

Optimistisch
Ingewijden hebben dat maandag laten weten, nadat de top van kabinet en coalitie opnieuw had gesproken met de fractieleiders Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Na afloop lieten Slob en Samsom zich optimistisch uit. Slob zei dinsdag een akkoord te verwachten over de aanvullende bezuinigingen die nodig zijn om de pensioenambities van de partijen te verwezenlijken. Daarna ligt een akkoord over het geheel binnen handbereik.

CDA en GroenLinks
Mocht er dinsdag overeenstemming komen, dan zal aan CDA en GroenLinks worden gevraagd of ze ook mee willen doen. Deze twee partijen namen de afgelopen weken steeds deel aan het pensioenoverleg, maar werden vorige week niet meer uitgenodigd. Het kabinet heeft een nauwere band met D66, ChristenUnie en SGP, waarmee het eerder een woon- en begrotingsakkoord sloot. Ingewijden achten de kans overigens klein dat CDA en GroenLinks zullen ,,tekenen op de stippellijn”.

In het weekend legde Arie Slob nog een verband met het debat in de Senaat over het woonakkoord, dat deze week plaatsvindt. PvdA-senator Adri Duivesteijn stelt zich daarin zeer kritisch op, waardoor het onzeker is of het akkoord ook door de Eerste Kamer heen komt. Uitstel van het overleg over het pensioenakkoord zou de druk op Duivesteijn verhogen.

Het Kabinet wilde de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2015 verlagen van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Voor dit plan, dat een bezuiniging van bijna 3 miljard zou opleveren, bleek geen steun in de Senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het kabinet probeert zich nu van steun van een deel van de oppositie te verzekeren, maar die eist in ruil daarvoor een hogere pensioenopbouw.

Bron: ANP

pensioenakkoord