Pensioenaanvullingsregelingen wetsvoorstel ingetrokken

Het kabinet heeft het wetsvoorstel pensioenaanvullingsregelingen ingetrokken. Dit naar aanleiding van bezwaren van Eerste en Tweede Kamer.

Pensioenaanvullingsregelingen

Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft dat afgelopen vrijdag in een brief aan de Kamer laten weten.

Dit wetsvoorstel moest de invoering van een netto spaarfaciliteit voor de oudedag regelen in aanvulling op de voorgestelde versobering van het Witteveenkader .  In de brief schrijft Weekers dat de bezwaren van zowel de Tweede als Eerste Kamer op beide wetsvoorstellen aanleiding is voor het kabinet om met wijzigingsvoorstellen te komen.

Witteveenkader 
Op 18 december 2013 heeft het kabinet aan de Kamer een brief gestuurd met voorgenomen maatregelen om de versobering van het Witteveenkader bij te stellen.  Een van deze maatregelen betreft het intrekken van het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen. Intrekking van dit wetsvoorstel moet de eenvoud van het pensioenstelsel ten goede komen. Tevens vallen er hierdoor middelen vrij die ingezet kunnen worden voor de overige maatregelen.