Pensioen zelfstandigen in de maak

Het kabinet en de belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het eens over een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Deelname eraan wordt vrijwillig en de zzp’ers kunnen ook zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen.

Pensioen Zelfstandigen

De staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (Financiën) meldden dat woensdag aan de Tweede Kamer. De pensioenen kunnen worden opgebouwd bij een instelling zonder winstoogmerk. Het kabinet gaat de wetgeving die nodig is om de plannen mogelijk te maken, zo snel mogelijk naar de Kamer sturen, zodat de regeling in 2015 kan ingaan.

 

In 2011 pleitte het kabinet al voor een onderzoek naar pensioenen voor zelfstandigen. Nu het aantal zzp’ers snel groeit, wordt de urgentie vanuit de politiek om te zorgen voor een goede pensioenvoorziening voor zelfstandigen steeds groter.