Overzicht toezeggingen Eerste Kamer door Financiën - Administratiekantoor Kamp BV

Minister De Jager stuurt de Eerste Kamer een overzicht van de door het Ministerie van Financiën gedane toezeggingen inclusief prognoses van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.

De volgende toezeggingen en prognoses worden besproken:

 • Beslag op kredietruimte (najaar)
 • Evaluatie doelmatigheidsbepaling (najaar)
 • Monitoring effect doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen (doorwerkbonus afschaft)
 • Nadere regelgeving bij ongewenste effecten (evaluatie in 2013)
 • Verschuiving genietingstijdstip (evaluatie in 2013)
 • Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s (Planning afronding in 2014/2015 bij de reguliere evaluatie van de giftenaftrek en geeffaciliteiten)
 • Uitvoering Code Banken (eind 2012)
 • Misbruik van het fiscaal systeem op de BES-eilanden te voorkomen en daarover te rapporteren (geen signalen)
 • Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op korte termijn (in voorbereiding)
 • Wettelijke maatregelen bij onvoldoende naleving productontwikkelingsproces (Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013, dat zeer binnenkort voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig zal worden gemaakt.)
 • In kaart brengen loonkosteneffecten (afgerond, bij Belastingplan 2013)
 • Uitwerking lastenneutraliteit (na invoering WUL)
 • Aparte paragraaf in Belastingplan 2013, repareren onvoorziene
 • gevolgen wetsvoorstel(afgerond, bij Belastingplan 2013)
 • Finale afweging m.b.t. corporate beeld 2013 (afgerond, bij Belastingplan 2013)
 • Toezending cijfers over de loonkostenwijziging voor de overheidssector en de private sector (afgerond, bij Belastingplan 2013).
 • Voortgang overleg alternatief groen en maatschappelijk beleggen (afgerond, bij Belastingplan 2013)
 • Aanpassing Vrijstellingsregeling WFT  (gedeeltelijk afgerond)
 • Doorgeleiding vragen van het lid Reuten naar het CBS (voldaan)