Overzicht maatregelen begrotingsakkoord 2013 - ElsevierFiscaal.nl - Administratiekantoor Kamp BV

Details van het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn woensdag uitgelekt in De Telegraaf. Het totaalpakket van 16 miljard aan ombuigingen en lastenverzwaringen (bruto) wat leidt tot verbetering overheidssaldo met 12,2 miljard euro gaat nu naar het CPB, die de voorstellen zal betrekken bij haar reguliere raming, medio juni. Het kabinet verwerkt de voorstellen in de Voorjaarsnota die eind mei naar de Kamer wordt gestuurd.

Belastingen

Hoge btw-tarief in oktober van 19 naar 21 procent. De inkomsten worden voor 1,5 miljard teruggegeven aan burger via lagere inkomstenbelasting. Tarieven eerste en tweede schijf met 0,4 % verlaagd. Werkgevers betalen tijdelijk 16 procent extra belasting over salarissen boven 150.000 euro.

Btw-verhoging theaters teruggedraaid. Accijnzen op pakje sigaretten met 35 cent omhoog, shag 60 cent duurder. Accijns op bier 10 procent omhoog, wijn 15 en sterke drank 6 procent duurder. Bankenbelasting verdubbeld.

Vertrekbonussen boven 531.000 worden belast tegen 75 procent. Beloofde lastenverlichting aan bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd. Woon-werkverkeer wordt belast door onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Woon-werkkilometers met auto van de zaak worden belast.

Sociale zekerheid

AOW-leeftijd vanaf 2013 omhoog, gedurende 3 jaar met 1 maand, dan 3 jaar lang met 2 maand. In 2019 dan op 66 jaar. In 2023 ligt de AOW-leeftijd dan op 67. Daarna gekoppeld aan levensverwachting.

Doorwerkbonus wordt afgeschaft. Duur en hoogte WW blijven gelijk. Werkgever gaat eerste 6 maanden WW betalen. WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk hoger. Vanaf 2014 is de norm voor de ontslagvergoeding een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met maximum van half jaarsalaris. Geplande eigen bijdrage van 15 euro voor kinderopvang van de baan.

Koopkracht

De koopkracht die gaat er over het algemeen niet meer dan 2 procent op achteruit, behalve voor AOW’ers met een groot aanvullend pensioen. Die verliezen 3,25 procent. AOW’ers zonder aanvullend pensioen gaan er rond de 1 procent op vooruit.

Zorg

In de zorg wordt 1,6 miljard euro bezuinigd: eigen risico omhoog van 220 naar 350 euro; lager inkomen voor medisch specialisten en kaakchirurgen; rollator uit het basispakket, eigen bijdrage van 25 procent voor gehoortoestellen; instellingen Geestelijke Gezondheids Zorg moeten bezuinigen.

Woningmarkt

Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen als er ook wordt afgelost. Voor bestaande gevallen geen verandering. Nieuwe hypotheken bedragen maximaal de waarde van het huis. Starters krijgen een overgangsregeling. Huren voor mensen met een inkomen boven de 33.000 mogen volgend jaar 1 procent boven de inflatie stijgen.

Rijksoverheid

Ambtenaren (zorgpersoneel uitgezonderd) 2 jaar op nullijn. Rijksoverheid moet 500 miljoen bezuinigen. Op wegen en vaarwegen wordt 400 miljoen bezuinigd.

Prestatiebeloning in onderwijs is van tafel. Lagere overheden moeten verplicht bankieren bij de overheid. Voetbalclubs gaan meebetalen aan inzet politie. Dierenpolitie als aparte eenheid is van de baan.

Lastenverlichtingen

Investeringen van 1 miljard om bezuinigingen passend onderwijs en pgb’s in de zorg terug te draaien. Ook 3 miljard lastenverlichting, onder meer om de overdrachtsbelasting laag te houden.

Verder 100 miljoen extra voor openbaar vervoer; 100 miljoen minder bezuinigd op passend onderwijs; 200 miljoen extra voor natuurbeleid. Griffierechten worden niet verhoogd; eigen bijdrage GGZ deels teruggedraaid; bezuiniging pgb met 150 miljoen verlaagd; er wordt niet verder gesneden op ontwikkelingssamenwerking; huishoudinkomenstoets voor mensen met uitkering wordt geschrapt; 75 miljoen extra voor betere leraren; 30 miljoen extra investeren in onderwijs.

Verantwoordingsdag

Minister De Jager heeft woensdag de stukken van Verantwoordingsdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin legt het kabinet verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar.

Het was een jaar waarin het kabinet te maken heeft gekregen met tegenvallende economische cijfers, maar ‘desondanks hebben we de voorgenomen besparingen van 2,8 miljard geheel gerealiseerd’, aldus minister-president Rutte.  Hij kijkt uit naar het debat in de Tweede Kamer over Verantwoordingsdag op 24 mei 2012.