Overleg over vrijstelling oldtimers mislukt - Administratiekantoor Kamp BV

Het ‘oldtimersoverleg’ tussen staatssecretaris Frans Weekers en vijf brancheverenigingen die eigenaren van oldtimers vertegenwoordigen, is mislukt. De door de oldtimerbranche voorgestane alternatieven hadden budgettaire consequenties die in deze tijden financieel onverantwoord zijn, aldus Weekers.

Leeftijdsgrens ophogen

De verenigingen, waaronder de ANWB en de Bovag, wilden de leeftijdsgrens voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verhogen. Het overleg mislukte volgens de woordvoerster van Weekers omdat het alternatief dat de ‘oldtimeralliantie’ bood te duur was. De maatregel zoals Weekers die wilde, moest de schatkist 153 miljoen euro opleveren; het voorstel van de brancheverenigingen zou Weekers 126 miljoen euro per jaar kosten.

Onzekerheid

Weekers was wel bereid om mensen die hun oldtimer als hobby hebben en maar een klein aantal dagen per jaar eropuit trekken, te ontzien. Hij betreurt het dat het overleg is mislukt. Weekers stuurt nu een brief met zeven varianten naar de Tweede Kamer. Bezitters van een oldtimer blijven dus nog even in onzekerheid over de vraag of ze in de toekomst wel of niet motorrijtuigenbelasting moeten betalen voor hun auto.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hadden VVD en PvdA afgesproken om de belastingvrijstelling voor oldtimers te laten vervallen. De Tweede Kamer vreesde echter dat veel mensen dan gedwongen werden hun ‘cultureel erfgoed’, waar ze vaak maar weinig kilometers mee rijden, te verkopen. De Kamer vroeg Weekers daarom met alternatieven te komen. De Koninklijke Nederlanse Automobielclub (KNAC), waarin de oldtimerorganisaties zijn verenigd, reageert teleurgesteld op de uitkomst van het overleg. De alliantie maakt zich ernstig zorgen over de schade, die door bezitters, handelaars en restaurateurs van klassiekers wordt geleden. De organisaties wilden de leeftijdsgrens voor benzineauto’s vanaf 1 januari 2014 verhogen naar 30 jaar en die voor diesel- en lpg-auto’s naar 40 jaar. Internationaal geldt immers eveneens een fiscale leeftijdsgrens van 30 jaar voor oldtimers, aldus het KNAC.