Ontslagrecht wordt niet soepeler

Arbeidsrechtexperts zeggen dinsdag in het Financieele Dagblad dat het ontslagrecht niet soepeler wordt dan het huidige systeem. Ze baseren hun mening op het wetsvoorstel dat zij hebben ingezien en dat vrijdag in de ministerraad op tafel komt. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de opmerkingen van de experts ‘onjuist’.

De arbeidsrechtexperts vinden dat in het nieuwe ontslagrecht de positie van de werknemer met een vast arbeidscontract juist wordt versterkt. Het wordt zeker niet makkelijker om werknemers te ontslaan, zegt arbeidsrechtadvocaat en buitengewoon hoogleraar Rogier Duk in het FD. Duk voorziet op basis van het wetsvoorstel dat werknemers veel langer zullen gaan dwarsliggen bij ontslag, omdat ze volgens hem niets te verliezen hebben. Nu kan een ontslag bij een kantonrechter in twee maanden geregeld zijn.

Hoewel werkgevers wel met een maximering van de ontslagvergoeding te maken krijgen, 75.000 euro of een jaarsalaris, komt er volgens het FD in de wet een voorziening voor een extra vergoeding als sprake is van ernstig verwijtbaar ontslag. Voor flexwerkers zullen de rechten niet verbeteren als vanaf 2015 niet meer drie maar maximaal twee tijdelijke opeenvolgende contracten mogen krijgen. Duk denkt dat veel flexwerkers kort voor het einde van het tweede contract op straat zullen staan omdat de werkgever dan geen ontslagvergoeding hoeft te betalen.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de opmerkingen van de experts ‘voorspelbaar en onjuist’. ‘Het ontslagrecht wordt sneller en goedkoper’, stellen de organisaties. ‘De bedragen komen in de wet te staan. De kosten worden gemaximeerd op 75.000 euro of een jaarsalaris. Dat is een enorme daling ten opzichte van de huidige situatie.’

Ontslagrecht en de procedures

De kritiek van de arbeidsjuristen dat werknemers veel langer zullen dwarsliggen bij ontslag en dat ontslagprocedures jaren zullen duren, vinden ze ongefundeerd. ‘Beroep is alleen maar in uitzonderlijke gevallen mogelijk.’ De verwachting is juist dat de advocaatkosten met een miljard euro zullen dalen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.