Ontslagrecht en WW plannen naar Kamer

Minister Asscher heeft van het Kabinet groen licht gekregen om zijn plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken.

De ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 aan banden gelegd en de ontslagprocedure wordt – volgens het Kabinet – simpeler en sneller. De maximale duur van de WW gaat vanaf 1 januari 2016 geleidelijk omlaag van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. In cao’s mag worden afgesproken dat de maximale duur 38 maanden blijft, maar de cao-partijen draaien dan wel op voor de kosten.

De WW-ingreep zorgt volgens het Centraal Planbureau voor 20.000 extra banen. Ook de aanpassingen van het ontslagrecht hebben volgens het kabinet een gunstig effect op de arbeidsmarkt. Het Kabinet wil ook de positie van flexwerkers versterken.