Onderhoudsbedrijven blijken niet op de hoogte van verlaagd btw-tarief

Verenigingen van Eigenaren betalen al sinds maart 2013 te veel voor het onderhoud aan hun complexen. Gemiddeld gaat het om Euro 480 per VvE, maar er zijn ook gevallen bekend waarin duizenden euro’s te veel werden betaald. Bouw- en onderhoudsbedrijven blijken niet op de hoogte te zijn van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten voor onderhoud. Dat is sinds 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. De regeling geldt nog tot het eind van 2014.

Stichting VvE Belang roept VvE’s en particuliere woningeigenaren op om hun facturen nogmaals te controleren. Als blijkt dat te veel btw in rekening is gebracht, kan die worden teruggevorderd. Het betreft met name het onderhoud op de CV-installatie en de lift-installatie.

Teveel btw betaald

Mr. Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs van VvE Belang: “Uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat 42 procent van de VvE’s te veel btw heeft betaald. Dat bleek ook nog eens uit de vele reacties die we ontvingen van de VvE’s die zijn aangesloten bij VvE Belang.

Vooral bij langlopende contracten gingen bedrijven in de fout. Van consumenten kan niet worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van alle regelingen, maar bedrijven zouden, bijvoorbeeld via hun brancheorganisaties, wél over die kennis moeten beschikken. Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste bedrijven pas reageerden als de VvE aan de bel trok. En zelfs dan bleek een flink aantal niet bereid om de fout direct te herstellen.”

Serieus geld

Nederland telt circa 125.000 Verenigingen van Eigenaren. In totaal besteden die jaarlijks zo’n 500 miljoen euro aan renovatie en onderhoud.” Het gaat dus om serieus geld”, zegt Oomen. “Maar dat is nog niet alles: er gaat ook veel tijd en energie verloren aan het herstel van de fout.”

VvE Belang ijverde met andere organisaties voor verlaging van het btw-tarief. De politiek stemde daarmee in. Wij roepen de brancheorganisaties en de Belastingdienst op om de bedrijven nog eens goed uit te leggen hoe de regeling werkt.”