Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid i.v.m. corona - Administratiekantoor Kamp BV

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), welke wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Als er al een aanvraag voor WTV gedaan is dan wordt deze vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Dit gaat automatisch en u krijgt hier vanzelf bericht over.

De WTV kan niet meer worden aangevraagd.

Deze regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis.

Als u al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Indien u deze wilt verlengen word u automatisch omgezet naar de nieuwe regeling.

Op dit moment kan er nog geen NOW-aanvraag worden ingediend, maar daar word wel hard aan gewerkt. Uiteindelijk zal de aanvraag via het UWV gaan verlopen. Wel is al gecommuniceerd dat de omzetdaling al geldt vanaf 1 maart 2020.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat het loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet met een maximum van 90% van de loonsom.

 

Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:

Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande, probeer deze zoveel mogelijk via e-mail te stellen. Uw vaste contactpersoon bij ons op kantoor beantwoord deze graag.