Nieuwsberichten - Pagina 59 van 61 - Administratiekantoor Kamp BV
Btw-regels reisbureaus per 1 april 2012

Per 1 april is nieuwe wetgeving van kracht voor reisbureaus. Daarnaast geldt vanaf die datum ook een nieuw beleidsbesluit. Het nieuwe besluit bevat goedkeuringen en aanwijzingen over: reizen met een vertrekdatum vóór 1 april 2012 en terugkomdatum ná 1 april 2012 nadere uitleg over artikel 28z wet OB 1968 goedkeuring over toepassing van 0% tarief […]

Meer lezen
Belastingdienst stelt normen geautomatiseerd rittenregistratiesysteem vast

De Belastingdienst heeft het normenkader vastgesteld voor geautomatiseerde rittenregistratiesystemen. Systemen die aan deze normen voldoen kunnen worden gebruikt voor die situaties waarin een rittenregistratie is vereist voor fiscale doeleinden. Met de bekendmaking van dit normenkader wordt de markt in de gelegenheid gesteld in te spelen op deze door de Belastingdienst vastgestelde normen. Op dit moment kunnen geautomatiseerde […]

Meer lezen
Aangifte btw privégebruik auto bij afwijkend boekjaar

De Belastingdienst keurt voor het kalenderjaar 2011 goed dat belastingplichtigen, die een afwijkend boekjaar hanteren, de btw over privégebruik auto aangeven in het laatste belastingtijdvak van hun boekjaar. Voorwaarde voor deze goedkeuring is dat de belastingplichtige zich bij bezwaar er niet op beroept dat de btw in een onjuist tijdvak is aangegeven. Deze goedkeuring vloeit […]

Meer lezen
Privégebruik auto in de aangifte omzetbelasting

Voor de laatste aangifte omzetbelasting over 2011 moet u het privégebruik auto opgeven. Daarbij hebt u te maken met twee regelingen: die van vóór 1 juli 2011 en die van ná 1 juli 2011. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe u het privégebruik auto moet opgeven in uw aangifte omzetbelasting (voorwaarde is: u heeft géén km-administratie). […]

Meer lezen
Ministerie publiceert wijzigingen belastingtarieven

De belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012. Het Eindejaarsbericht telt 9 hoofdstukken: Inkomstenbelasting Loonbelasting Afdrachtverminderingen loonbelasting Schenk- en erfbelasting Belastingen op milieugrondslag Autobelastingen Vennootschapsbelasting btw en accijnzen Overige De inflatiecorrectie voor 2012 leidt tot een bijstelling […]

Meer lezen
Belastingplan 2012

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding. In het Belastingplan wordt onder andere voorgesteld om 7 van de 22 rijksbelastingen af te schaffen. Dit betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel en een administratieve lastenverlichting […]

Meer lezen
Nieuwe gebruikers BAPI-certificaten

Gebruikers van softwarepakketten die voor het eerst gebruik willen maken van BAPI voor het doen van aangiften, kunnen BAPI-certificaten aanvragen bij DigiNotar. Ook de BAPI-postbussen kunnen weer bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Een aanvullende maatregel daarbij is, dat de ondernemer zich fysiek dient te identificeren bij 1 van de 16 sofi-afgiftepunten van de Belastingdienst. Hiervoor […]

Meer lezen
Verlengen van BAPI-certificaten

Bestaande gebruikers van BAPI-certificaten van DigiNotar waarvan de geldigheid vervalt, kunnen deze vanaf vandaag weer verlengen. Deze nieuwe DigiNotar-certificaten hebben een korte geldigheidsduur, namelijk tot het moment dat de uitgifte van nieuwe BAPI-certificaten door een andere leverancier functioneert. Gezien de aanvullende waarborgen in het BAPI-kanaal kan de tijdelijke verlenging op verantwoorde wijze plaatsvinden. Voor nieuwe […]

Meer lezen
Systemen Belastingdienst werken goed

De afgelopen week heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. Alle systemen werken goed en u kunt weer alles doen. Ook het besluit van OPTA om de registratie van DigiNotar te beëindigen, heeft geen gevolgen voor de Belastingdienst. U leest hier de actuele stand van zaken. Particulieren Als u als particulier aangifte doet, een […]

Meer lezen
Verlengen van BAPI-certificaten

Bestaande gebruikers van BAPI-certificaten van DigiNotar waarvan de geldigheid vervalt, kunnen deze vanaf vandaag weer verlengen. Deze nieuwe DigiNotar-certificaten hebben een korte geldigheidsduur, namelijk tot het moment dat de uitgifte van nieuwe BAPI-certificaten door een andere leverancier functioneert. Gezien de aanvullende waarborgen in het BAPI-kanaal kan de tijdelijke verlenging op verantwoorde wijze plaatsvinden. Voor nieuwe […]

Meer lezen