Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die een werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt.

De nieuwe voorbeeldafspraak is te downloaden van de website van de Belastingdienst. De dienst adviseert de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Wanneer een werkgever de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als hij deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van zijn verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kan de werkgever zijn afspraak ter goedkeuring voorleggen aan Belastingdienst Doetinchem, Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.
Meer informatie over het verbod bij Verbod privégebruik bestelauto.