Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto - Administratiekantoor Kamp BV

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe  voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een  bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

De Belastingdienst adviseert u of de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ of de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.

Nieuwe overeenkomst

Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u  deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw  verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kunt u uw afspraak voor  goedkeuring voorleggen aan Belastingdienst Doetinchem/Landelijk  Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.