Nieuwe site Belastingdienst biedt informatie over voorkoming witwassen - Administratiekantoor Kamp BV

Bent u handelaar in goederen of makelaar in onroerende zaken? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). U vindt hierover praktische informatie op een nieuw siteonderdeel op onze website.

Wanneer valt u onder de wet WWFT?

Als u:

  • handelt in goederen waarbij klanten bedragen van € 15.000 of meer in contanten afrekenen
  • bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten van onroerende zaken, of bemiddelt bij rechten waaraan onroerende goederen zijn onderworpen

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Als de WWFT op u van toepassing is, bent u verplicht een cliëntenonderzoek te doen, waarbij u onderzoekt met wie u zaken doet. Ook moet u mogelijk de betalingen melden bij het landelijk meldpunt ongebruikelijke transacties: de Finance Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Meer informatie

Lees meer over het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering op onze website.