Vrijstelling Oldtimers. De nieuwe regelingen

Vanaf 1 januari 2014 komt u in aanmerking voor de oldtimervrijstelling als uw motorrijtuig ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. De datum 1e toelating is de datum waarop uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen.

Goedkeuring Eerste Kamer

De fiscale wijzigingen voor oldtimers gelden na goedkeuring door de Eerste kamer. Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later, maar vóór 1 januari 1988? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de overgangsregeling.

Oldtimers Overgangsregeling

Uw motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de overgangsregeling, als het gaat om een:

  • personenauto of bestelauto die uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden
  • motor
  • vrachtauto die u niet bedrijfsmatig gebruikt
  • autobus die u niet bedrijfsmatig gebruikt

Hebt u een personenauto of bestelauto die niet uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden? Dan komt u niet in aanmerking voor de overgangsregeling. U betaalt vanaf 1 januari 2014 volledig motorrijtuigenbelasting tot uw auto 40 jaar is.

Tarief

Het tijdvak waarover u motorrijtuigenbelasting betaalt bij de overgangsregeling is een kalenderjaar. U betaalt een kwart van de motorrijtuigenbelasting die u normaal per kalenderjaar betaalt, maar maximaal € 120. U moet dit bedrag betalen voordat het tijdvak begint. Het tarief op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend.
U mag uw motorrijtuig niet op de weg gebruiken in de maanden januari, februari en december van hetzelfde tijdvak.