Nieuwe regels voor ANBI's vanaf 1 januari 2014 - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op zijn internetsite.

Publicatie eigen internetsite ANBI’s

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

– naam instelling

– het RSIN/fiscaal nummer

– de contactgegevens

– de doelstelling

– het beleidsplan

– de bestuurssamenstelling

– de namen van bestuurders

– het beloningsbeleid

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten

– een financiële verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie.

De Belastingdienst informeert de ANBI’s hier vanaf half juli per brief over.

Publicatie op internetsite Belastingdienst

De Belastingdienst publiceert momenteel een aantal gegevens van ANBI’s via het programma ANBI opzoeken. Met ingang van 1 januari wordt dit uitgebreid met:

– het internetadres van de ANBI

– het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI

In het najaar zal de Belastingdienst deze gegevens opvragen bij de ANBI’s.

Uitzonderingen

Voor kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking zijn aangewezen als ANBI, gelden deze regels pas vanaf 1 januari 2016.

– Kerkgenootschappen hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren.

– Instellingen die een ontheffing hebben van de Belastingdienst hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren. Instellingen kunnen een ontheffing krijgen als de publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie een gevaar vormt voor hun veiligheid.

Juiste adresgegevens ANBI

Indien de instelling eind juli nog geen brief van de Belastingdienst heeft ontvangen en de instelling ook niet valt onder een groepsbeschikking, dan kan het zijn dat de Belastingdienst niet over de juiste adresgegevens van de betreffende instelling beschikt. Aangeraden wordt om dan via de Kamer van Koophandel een adreswijziging door te geven.